Partners

Project

Doel

Democratisering van Internet-of-Things in de thuisomgeving van senioren

Doelstelling

Het DIoTTO-project heeft als doel alleen wonende senioren langer zelfstandig en kwaliteitsvol thuis te laten wonen. Dit door hen te ondersteunen en te activeren in hun dagelijkse leven en door het creĆ«ren van een gevoel van gerustheid bij de mantelzorgers. 

Daartoe worden in het DIoTTO-project gebruiksvriendelijke, evoluerende en betaalbare Internet of Things (IoT) diensten ontwikkeld die vertrekken vanuit de context waarin een senior zich bevindt.

Tijdslijn

Binnen het DIoTTO project staan een aantal zaken centraal

Context gedreven 

We starten het project vanuit een diepgaande analyse van wat er speelt in de context van onze doelgroep. Hierbij kijken we niet enkel naar senioren, maar ook naar andere belanghebbenden. 

Betekenisvolle interacties en producten 

Door te starten vanuit context kunnen we, op basis van co-creatieve technieken, interactievormen ontwerpen die betekenis hebben in mensen hun leven. Hierdoor gaan we voorbij het louter functionele en bouwen we een langdurige relatie op tussen gebruiker en product. 

Technologie als ondersteuning 

De ontwikkeling van technologie (zowel hardware als software) is essentieel om het beoogde projectdoel te bereiken. Deze ontwikkelingen staan steeds in teken van de gebruiker, en zullen deze vooral ondersteunen in het dagdagelijkse leven.

Projectomschrijving

Het DIoTTO project is onderdeel van het 'Ageing in Place Aalst' Zorgproeftuin Platform (AIPA).

Partners

DIoTTO is een samenwerking tussen